Cập nhật phiên bản Season 6.9 Plus Wing 5

Chào đón năm mới 2015 với phiên bản mới Season 6.9 Plus ra mắt trong tháng 10...